Nätkasinon och missbruk: problem med spelmissbruk

Natkasinon och missbruk problem med spelmissbruk Natkasinon och missbruk problem med spelmissbruk

Nätkasinon är länkade till allvarliga problem som påverkar en persons sociala identitet. Vi talar om isolering, missbruk förbundet med spel. Det är viktigt att man är medveten om riskerna som man utsätts för vid spel på nätet, även om de ger mycket nöje, så kan de också orsaka missbruk och beroende.

Beroendets ursprung

Problemet med beroende och missbruk är inte något som kommer omedelbart, utan mer successivt. På så vis, utvecklas problemen i flera stadier. Den potentiella risken är först av allt lockelsen. Det kan vara att vinna en mer eller mindre större summa en enda gång för att vara nöjd. Lockelsen länkas till uppfylla behov som tillfredsställelse, välbefinnande, lyckorus. Det är naturligt att vilja upprepa samma sak igen för att tillfredsställa behovet. Dock, när man passerar en viss gräns utan att känna sig tillfredsställd, då kan man tala om beroende. Du kan läsa mer om att spela på lagom nivå på golddigger05.se. Problemet med detta behov är att det kan vända sig till en mycket allvarlig mental sjukdom.

Problemet med att inte erkänna

Även om ett tillfrisknande är möjligt, så är det viktigt att känna till hur man kontrollerar och erkänner missbruket. Då måste man acceptera att man har misslyckats och erkänna att man har problem. På bangtheshoe.com/ kan du hitta mer information om detta. Bästa vapen mot beroende är förebyggande. Detta hjälper att behålla glädjen med att spela och att denna inte går över till ett måste att spela, en enkel avledning så man undviker att gå fel väg.

Anledningar till spelberoende

Orsakerna till spelberoende är många, men mönstret hur det utvecklas är detsamma för alla spelare. Att känna att spelet är ett måste, är ett tecken på att det saknas kontroll. Dock är det de psykologiska faktorerna som dominerar: Freud själv hade en hypotes om att spelmissbruk speglade kravet på att bygga upp en positiv social bild av sig själv för andra. Lättillgängliga pengar skulle således vara vägen till social succé.

Spelmissbruk i tre stadier

Nedan finner ni tre stadier som kan leda till spelmissbruk och bör undvikas:

  • Vinnarstadiet: Det är nybörjartur. Spelaren ar lycklig och har vunnit en summa pengar. Adrenalinet rusar och önskan om att uppleva samma sak igen gör att spelaren vill pröva lyckan igen.
  • Förlorarstadiet: Om spelaren har vunnit hittills och undgått finansiella problem, så är han eller hon helt plötsligt i en svår situation på grund av för mycket spel. Han säger för sig själv att turen kommer att vända och/eller att han vill vinna tillbaka det han förlorat. Så, han fortsätter att spela och rusar rakt in i fällan. De ekonomiska och sociala svårigheterna känns av men spelaren är redan fast i en ond cirkel.
  • Desperationsfasen: Situationen är utom kontroll. Han eller hon bryter ner psykiskt och mentalt. Spelet, har gått från ett behov till permanent nödvändighet, är en giftkälla. Konsekvenserna och obehaget som spelet ger kan inte längre garantera att spelaren fungerar normalt och kan inte längre sluta.